HISTORIE

     Hostinec Na Návsi má více jak dvousetletou historii provozování. První doložená zmínka o hostinci je z roku 1786, majitelem byl Anton Göbel a jeho potomci.

Původní název vesnice Uhelná byl německy Sörgsdorf, stejně jako původní obyvatelstvo bylo německého původu. Němečtí majitelé provozovali pohostinství až do skončení 2. světové války, kdy došlo k jejich odsunu.

Jedním z majitelů byl například Otto Böhm, zobrazený na dochované fotografii z meziválečného období.

Při rekonstrukci interiéru hostince se pod nánosem novější omítky dochovala původní předválečná výmalba, a to pro nás v netradičních barvách černé a červené. Z 19. století se dochovalo také původní základové zdivo ve sklepení.

Rod Velikovských převzal hostinec do vlastnictví v roce 1945 po skončení války. Prvním českým občanem obce Uhelná a zároveň českým majitelem hostince byl Vladimír Velikovský nejstarší (narozen v roce 1926). S ním se do Uhelné přistěhovala i jeho rodina, původem ze Zlínska.

Kromě pohostinských služeb zde dobře prosperovalo také řeznictví, zavedené ještě v předválečných dobách. Řeznictví zásobovalo celé okolí a maso se zpracovávalo přímo na místě, dochovala se výrobna a rozměrná udírna.

Hostinec Na Návsi fungoval nepřetržitě 30 let i v socialistické době, avšak pod vedením státního podniku RAJ.

Doposud se zde vystřídaly tři generace Velikovských - dědí se nejen hostinské řemeslo, ale také křestní jméno Vladimír.

Vladimír Velikovský mladší (narozen v roce 1948 již v Uhelné), převzal opět pohostinství v roce 1990. V tomto období došlo k výraznější rekonstrukci hostince.

V roce 2006 na rodinnou tradici navázal Vladimír Velikovský nejmladší (narozen v roce 1975), který v současnosti hostinec provozuje.